Niewybuchy ukryte wciąż w ziemi są udręką inwestorów.

Chociaż od finału II wojny światowej upłynęło aż ponad 70 lat nieustannie nasze państwo można uznać jako kraj najmocniej w Europie naszpikowany groźnymi powojennymi resztkami. Pod ziemią i w rzekach zalegają olbrzymie ilości niewybuchów i niewypałów także nawet nienaruszone składy.

Rozminowanie terenów

W czasie trwania prac drogowych można znaleźć materiały niebezpieczne, które stwarzają spore zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i pracującego sprzętu. Czasami media anonsują informacje o wykopaniu niewybuchów lub niewypałów, profesjonalnie nazywanych PWiN to znaczy Przedmiotem Wybuchowym i Niebezpiecznym, w trakcie trwania budowy, przypadkowo w lesie na polowaniu także, jak to coraz częściej bywa, również w stawach. Wachlarz reakcji na takowe wykopalisko jest szeroki.

Od zdziwienia, iż tego typu przedmioty wciąż są wykopywane na obszarze naszego kraju, poprzez ignorancję oznajmianą sformułowaniem, że tak zniszczone materiały zapewne nie są wcale śmiercionośne, skończywszy na lękach związanych z sytuacją niepodejmowania inicjatyw mających na celu ostateczne oczyszczenie Polski z tego rodzaju zagrożenia. przedmioty leżące w ziemi, zardzewiałe i zdezelowane, wraz z wiekiem stają się jeszcze bardziej niestabilne.

Na całe szczęście działają firmy sprawdzające i oczyszczające obszar przeznaczony pod inwestycję. Działania te polegają zwykle na wykrywaniu przedmiotów z metalu pod ziemią, identyfikowaniu ich pod względem zagrożenia i pochodzenia, a następnie wywozie i utylizacji niewypałów i niewybuchów takich jak: miny, pociski, moździerze, amunicja, granaty itp. Czyli mówiąc krótko firma przeprowadzi dla nas rozminowanie terenu. Po ukończeniu działań zespół przeprowadzający zlecenie przekazuje zleceniodawcy dokumentację powykonawczą wraz z zestawieniem odnalezionych i unieszkodliwionych obiektów groźnych, dokumentacją fotograficzną i certyfikatem czystości terenu.

Jednak w pewnych okolicznościach terenu nie można skrupulatnie przeszukać i oczyścić z obiektów groźnych pochodzenia wojskowego. Prowadząc nadzór saperski poprawiamy bezpieczeństwo prac przeprowadzanych w obszarze zagrożonym występowaniem przedmiotów niebezpiecznych i wybuchowych, zapewniając jednocześnie ciągłość prowadzonej inwestycji.Można łatwo sprawdzić koszt owych robót poprzez zapisanie w wyszukiwarce internetowej: „usługi saperskie cennik”. Cennik ( www.surfszkola.pl/cennik/ ) takich robót, usług saperskich – wziąwszy pod rozwagę konsekwencje ewentualnego wybuchu niewypału – nie wydaje się sprawą najważniejszą. ”. Nie ma co oszczędzać, kiedy chodzi o ludzkie życie.