W jakiej sytuacji cudzoziemiec może otrzymać pozwolenie na pobyt na terenie Polski

Cudzoziemcy mieszkający na terytorium Polski mogą złożyć podanie o pozwolenie na pobyt czasowy lub pobyt stały w Polsce. Zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce przysługuje obcokrajowcowi, który zamierza przebywać w Polsce ponad trzy miesiące. Pozwolenie to przyznawane jest na okres maksymalnie trzech lat. Uprawnia ono do wykonywania pracy, prowadzenia działalności gospodarczej lub podjęcia studiów.

Prawo - sprawy rozwodowe

Źródło: flickr.com

Są przesłanki, dla których zezwolenie na pobyt stały w Polsce może być odebrane. Czy cudzoziemcowi, który otrzymał zezwolenie na pobyt stały w Polsce w efekcie zawarcia ślubu z osobą posiadającą polskie obywatelstwo, grozi cofnięcie prawa do pobytu w sytuacji gdy współmałżonek zechce rozwodu? Biorąc pod uwagę ilość wpisywanych w Internecie haseł „sprawy rozwodowe warszawa”, rozwody są w Warszawie zagadnieniem, z którym adwokaci nierzadko się borykają.

Może interesujące okażą się informacje, które ma proponowana witryna (https://www.account-pl.eu/). Jeśli masz chęć zgłębić więcej, to wejdź tu oraz dokładnie sprawdź te wiadomości.

Zgodnie z literą prawą rozwód nie jest podstawą do odebrania zezwolenia na pobyt stały w Polsce, które zostało wcześniej wydane obcokrajowcowi. Podstawą do odebrania zezwolenia na pobyt stały w Polsce może być wyjazd z Polski na czas dłuższy niż sześć lat. Teraz na pewno, jeżeli jesteś obcokrajowcem, hasło „sprawy rozwodowe warszawa” stało się dla Ciebie bardziej zrozumiałe.

Zezwolenie na pobyt stały w Polsce odnosi się do osób, których jedno z rodziców jest obywatelem Polski albo cudzoziemcem, który uzyskał zezwolenie na pobyt stały w Polsce, jak również osób o polskim pochodzeniu mieszkających poza granicami Polski i mają zamiar zamieszkać w Polsce na stałe.

Pasjonuje Cię ten nietuzinkowy artykuł? Jeśli tak, oprócz tego zajrzyj koniecznie (http://www.zelwak.pl/uslugi.html) na materiał, który został umieszczony tu – on też wzbudzi twoją ciekawość.

Zezwolenie na pobyt stały w Polsce jest również przyznawane małżonkom osób posiadających polskie obywatelstwo, pozostającym w związku małżeńskim przez co najmniej trzy lata licząc do dnia złożenia wniosku o pozwolenie na pobyt stały w Polsce, i bezpośrednio przed złożeniem podania na pobyt stały w Polsce zamieszkiwali w sposób nieprzerwany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w czasie minimum dwóch lat posiadając zezwolenie na pobyt tymczasowy.

Pobyt stały w Polsce należy się również osobom o statusie uchodźcy i azylantom, mieszkającym wcześniej przez wiele lat na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Pozwolenie na pobyt stały w Polsce przyznawane jest na czas nieokreślony. Osoba, której wydano zezwolenie na pobyt stały w Polsce ma prawo podjąć zatrudnienie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.