Jak wytycza się działki, tam gdzie powstanie dom? Jakie kwestie są najistotniejsze?

Tyczenie działek składa się na podstawowy szereg czynności pomiarowych, jaki robiony jest przez geodetów. Taki pomiar jest tworzony już na początku budowy, przed rzeczywistym zbudowaniem konkretnego obiektu w terenie. Jak to wygląda, czym jest wytyczenie takiego terenu?

Tego rodzaju czynności pomiarowe wykonuje się po to, ażeby wyznaczyć na określonym obszarze miejsca o założonym położeniu w zatwierdzonym układzie odniesienia oraz stabilizacji tych punktów w sposób trwały, a także tymczasowy. Oznacza to, że możliwe jest wyniesienie na grunt tak zaprojektowanego obiektu, a co najbardziej istotne określenie jego położenia względem innych obiektów na danym obszarze. Zawsze jak rozpoczynamy taką pracę powinniśmy zatrudnić najlepszą do tego firmę, a jeśli tyczenie działek to świetne miejsce, ażeby taką istotnie odnaleźć.

Projekt działki - tyczenie działek
Autor: philcampbell
Źródło: http://www.flickr.com/photos/clanlife/4315136665/

Podczas tego rodzaju prac trzeba pamiętać o dokładności, tak więc z pewnością nadają się jedynie takie firmy, jakie zawsze zwracają na to baczną uwagę. Miejmy na uwadze więc, iż jeśli usługi geodezyjne w Poznaniu i okolicach to bardzo dobre miejsce do tego, by zatrudnić prawdziwych profesjonalistów. Istnieją do wyboru cztery podstawowe metody tyczenia sytuacyjnego. Jedna z nich to tak zwana metoda biegunowa, która polega na wydzieleniu stanowiska pomiarowego, a następnie odłożeniu kąta biegunowego od miejsca odniesienia i odmierzeniu odległości według ramienia kąta biegunowego. Następna metoda jest ortogonalna, nazywana jest również metodą tzw. “rzędnych i odciętych”. Ta metoda polega na odłożeniu według kierunku odniesienia odciętej, co sprawia, że możemy otrzymać punkt biegunowy.

Tyczenie gwarantuje odpowiednie usytuowanie obiektu z przygotowanym projektem, to również pewność zachowania zaplanowanych w projekcie dystansów od występujących w terenie pozostałych budowlanych obiektów. Do nich zaliczamy też granice nieruchomości. Najistotniejsze, iż wytyczeniu i utrwaleniu na gruncie podlegają główne osie obiektu budowlanego, lecz również punkty, które są charakterystyczne dla powstającego budynku. Jeżeli mowa o obiektach liniowych, na przykład jak drogi lub kanały, to tyczeniu poddawane są miejsca załamania osi przebiegu, ale i punkty węzłowe.