Co to jest karta pobytu oraz kto się o nią powinna starać? Jakie da ona możliwości?

Prawo imigracyjne jest czymś co dotyczy każdego państwa na świecie. Regulacje różnią się pomiędzy sobą oraz są inne dla mieszkańców innych państw. Osoby przybywające do danego kraju na krótszy czas, na przykład na wakacje najczęściej nie muszą załatwiać żadnych dokumentów. Nawet jeżeli w danym państwie potrzebujemy zgody na krótki pobyt, to z reguły normalna wiza turystyczna jest wystarczająca. Natomiast co w wypadku jak obcokrajowiec chciałby pozostać w jakimś państwie na dłużej oraz podjąć pracę? Jak to przedstawia się w Polsce?

Internet - stykówka

Autor: Barn Images
Źródło: http://www.flickr.com

W Polsce obywatele z innych państw niż Unia Europejska jeżeli chcą starać się o dłuższy pobyt muszą wyrobić sobie kartę pobytu.http://lexperts.pl/specjalizacje/prawo-budowlane/ (poprzednia strona)Taki dokument potwierdza dane cudzoziemca, mówi on o tym, że ta konkretna osoba posiada prawo do przebywania w Polsce. Kartę taką należy przedstawiać w razie konieczności razem z ważnym paszportem. Na tej podstawie dana osoba ma możliwość wielokrotnie przekraczać granicę Polski i nie ma konieczności robienia dodatkowo wizy.

Ruszaj do sedna oraz przeczytaj informacje na omawiany wątek na odmiennych stronach – na pewno Cię wciągną totalnie. Zobacz to teraz.

Aby uzyskać taką kartę pobytu cudzoziemiec najpierw musi uzyskać jedno z wymienionych zezwoleń czyli zezwolenie na pobyt stały albo czasowy, status uchodźcy, prawo na przebywanie na terenie kraju ze względów humanitarnych, albo też ochronę uzupełniającą.

Prawnik

Autor: Daniel X. O’Neil
Źródło: http://www.flickr.com

Gdy jeden z powyższych dokumentów uzyska może złożyć wniosek o kartę pobytu. karta stałego pobytu dla cudzoziemca ma ważność przez okres 10 lat, co oznacza, że co dziesięć lat trzeba taki dokument wymienić. Samo postanowienie natomiast jest na czas nieoznaczony. karta stałego pobytu w Polsce sprawia, iż obcokrajowiec nie może pracować w innym państwie anieli Polska. Natomiast osoba taka może swobodnie podróżować jako turysta, a dodatkowo ma możliwość mieszkania w całej strefie Schengen do dziewięćdziesięciu dni w ciągu 180 dni.

Jak chodzi o to kto może starać się aby taki dokument otrzymać jak również jakie dokumenty złożyć trzeba, warto zajrzeć do spisu i regulacji odpowiedniego dla miejscowości zamieszkania urzędu wojewódzkiego. Trzeba pamiętać, że tego typu przepisy co jakiś czas zmieniają się z tego powodu dobrze jest upewnić się czy znamy akurat te najbardziej aktualne. Ważne jest też złożenie takiego wniosku przez obcokrajowca osobiście podczas swojego legalnego pobytu w Polsce. W innym razie nie można liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Oprócz tego możemy mieć również kłopoty związane z nielegalnym pobytem w Polsce.